TV& VIDEO

vay tín dụng đen

“Ngân hàng trên cột điện” - Sự trà trộn của tín dụng đen

“Ngân hàng trên cột điện” - Sự trà trộn của tín dụng đen

VTV.vn - Dạng thức cho vay vốn "Ngân hàng trên cột điện" khiến không ít người băn khoăn có hay không sự trà trộn tín dụng đen dưới danh nghĩa hoạt động ngân hàng?