TV& VIDEO

vi khuẩn hp

Nội soi tiêu hóa gây mê có ưu điểm gì?

Nội soi tiêu hóa gây mê có ưu điểm gì?

VTV.vn - Làm thế nào để quá trình nội soi tiêu hóa trở nên dễ dàng hơn với người bệnh? Hiện có những phương pháp nội soi tiêu hóa nào?