TV& VIDEO

Vì người nghèo

Phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2014

Phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2014

Sáng nay (17/10), tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2014.