vi phạm thỏa thuận

Israel khẳng định Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân

Israel khẳng định Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân

VTV.vn - Thủ tướng Israel khẳng định nước này đã thu được rất nhiều tài liệu bí mật của Iran về chương trình hạt nhân của Teheran.