Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Sáng Phương Nam - 27/7/2016

Sáng Phương Nam ngày 27/7 với nội dung đáng chú ý: Bão số 1 ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh và Hải Phòng; Những thế hệ thứ 2, thứ 3 của làng thương binh; Bệnh viện phản hồi về tình trạng cò mồi lộng hành

Đã có 0 bình luận