việc thông tuyến khám chữa bệnh cũng đang có nguy cơ xảy ra trục lợi BHYT cao