TV& VIDEO

Viện Công nghệ

Việt Nam có tân giáo sư sinh năm 1977

Việt Nam có tân giáo sư sinh năm 1977

Tân Giáo sư Phan Thanh Sơn Nam, sinh năm 1977, là nhà giáo trẻ nhất Việt Nam được phong học hàm giáo sư năm 2014.