TV& VIDEO

Viện Khảo Cổ

Khai quật khảo cổ di tích thời Tây Sơn - Nguyễn Huệ tại Huế

Khai quật khảo cổ di tích thời Tây Sơn - Nguyễn Huệ tại Huế

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu và khảo cổ học đã mở 5 hố thăm dò di tích thời Tây Sơn-Nguyễn Huệ tại khu vực gò Dương Xuân, TP Huế.