TV& VIDEO

viễn thông

Phú Yên khẩn trương sửa chữa mạng lưới viễn thông sau bão

Phú Yên khẩn trương sửa chữa mạng lưới viễn thông sau bão

VTV.vn - Những ngày qua, việc liên lạc tại Phú Yên rất khó khăn, nhiều thời điểm bị gián đoạn do thiệt hại bão 12 gây ra đối với mạng lưới viễn thông khá nặng.