TV& VIDEO

viện vệ sinh dịch tễ

Khánh Hòa chưa thả muỗi phòng chống sốt xuất huyết và Zika

Khánh Hòa chưa thả muỗi phòng chống sốt xuất huyết và Zika

VTV.vn - UBND tỉnh Khánh Hòa chưa cho phép Dự án triển khai nhân rộng thí điểm thả loại muỗi vằn mang Wolbachia loại trừ sốt xuất huyết và phòng chống Zika ra 4 phường ở Nha Trang.