TV& VIDEO

Việt Nam - châu Phi

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại Việt Nam - châu Phi

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại Việt Nam - châu Phi

VTV.vn - Châu Phi là một trong những thị trường xuất khẩu tiềm năng cho một số sản phẩm nông sản thế mạnh của Việt Nam như gạo, hạt tiêu, cà phê.