Việt Nam - châu Phi

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại Việt Nam - châu Phi

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại Việt Nam - châu Phi

VTV.vn - Châu Phi là một trong những thị trường xuất khẩu tiềm năng cho một số sản phẩm nông sản thế mạnh của Việt Nam như gạo, hạt tiêu, cà phê.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive