TV& VIDEO

Vinaconex

Vinaconex ra mắt 2 công ty mũi nhọn đầu tư và xây dựng

Vinaconex ra mắt 2 công ty mũi nhọn đầu tư và xây dựng

VTV.vn -Vinaconex ra mắt 2 đơn vị thành viên mới là Công ty TNHH Một thành viên Vinaconex Đầu tư (Vinaconex Invest), Công ty TNHH Một thành viên Vinaconex Xây dựng (Vinaconex CM).