TV& VIDEO

Vinalines

Vinalines đạt doanh thu 16 nghìn tỷ đồng trong năm 2016

Vinalines đạt doanh thu 16 nghìn tỷ đồng trong năm 2016

VTV.vn - Vinalines đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm đề ra, giảm lỗ và tiến tới cân bằng thu chi.