TV& VIDEO

VN Pharma

Thủ tướng yêu cầu Thanh tra chính phủ vào cuộc vụ VN Pharma

Thủ tướng yêu cầu Thanh tra chính phủ vào cuộc vụ VN Pharma

VTV.vn - Thủ tướng đã giao cho Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn bộ việc cấp phép nhập khẩu, đăng ký thuốc của Bộ Y tế.