TV& VIDEO

VNEN

Tương lai nào cho mô hình trường học mới VNEN?

Tương lai nào cho mô hình trường học mới VNEN?

VTV.vn - Sau một thời gian triển khai, một số địa phương đã quyết định dừng áp dụng mô hình VNEN, một mô hình giáo dục đang thí điểm ở nhiều trường tiểu học trên cả nước.