TV& VIDEO

VNEN

Hà Tĩnh dừng triển khai mô hình trường học mới VNEN

Hà Tĩnh dừng triển khai mô hình trường học mới VNEN

VTV.vn - Từ năm học 2017 - 2018, Hà Tĩnh quyết định dừng triển khai mô hình trường học mới VNEN tại bậc THCS, đồng thời, không triển khai thêm các lớp học VNEN ở cấp tiểu học.