TV& VIDEO

vỡ đường ống nước

Lũ cuốn đường ống, hàng ngàn hộ dân Khánh Hòa mất nước

Lũ cuốn đường ống, hàng ngàn hộ dân Khánh Hòa mất nước

VTV.vn - Mưa lũ cuốn trôi một trụ đỡ ống nước bắc qua sông Cái, đoạn qua cầu xóm Bóng, thành phố Nha Trang khiến hàng ngàn hộ dân tỉnh Khánh Hòa bị mất nước sinh hoạt.