TV& VIDEO

voi rừng

Đồng Nai thành lập đội phản ứng nhanh ứng phó voi rừng

Đồng Nai thành lập đội phản ứng nhanh ứng phó voi rừng

VTV.vn -Nhằm ứng phó khi voi rừng xuất hiện, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý rừng huyện Định Quán, Đồng Nai đã thành lập đội phản ứng nhanh để kịp thời hỗ trợ cho bà con.