TV& VIDEO

vớt rác

Trải nghiệm tour du lịch... vớt rác ở Hội An

Trải nghiệm tour du lịch... vớt rác ở Hội An

VTV.vn - Đây là một trải nghiệm du lịch mới mẻ ở Hội An góp phần giúp du khách nâng cao thêm ý thức gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường.