TV& VIDEO

VTVTrip

VTVTrip: Một ngày trong cung đình Huế

VTVTrip: Một ngày trong cung đình Huế

VTV.vn - Trong lòng kinh thành Huế là Hoàng thành và Tử Cấm Thành, gọi chung là Đại Nội. Ở đây, mỗi kiến trúc và di tích đều mang một ý nghĩa riêng.