Vũ Văn Ninh

Các thành viên mới của Chính phủ ra mắt

Các thành viên mới của Chính phủ ra mắt

VTV.vn - Chính phủ đã được kiện toàn với 27 thành viên trong đó có 3 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và thành viên Chính phủ mới được bổ nhiệm.