TV& VIDEO

Vua bóng đá Pele

Huyền thoại Pele sẽ châm đuốc khai mạc Olympic 2016

Huyền thoại Pele sẽ châm đuốc khai mạc Olympic 2016

VTV.vn - Nhân vật quan trọng nhất của buổi lễ khai mạc Olympic chính là người châm đuốc cho đài lửa. Vinh dự này năm nay thuộc về huyền thoại bóng đá Pele.