TV& VIDEO

vùng mai Tết

Nam Trung Bộ mất trắng vùng mai Tết

Nam Trung Bộ mất trắng vùng mai Tết

VTV.vn - Năm nay, gần như tất cả vườn trồng mai tại các tỉnh Nam Trung Bộ không thể cung ứng hoa ra thị trường.