vườn cà phê

Lâm Đồng đầu tư công nghệ cho canh tác cà phê

Lâm Đồng đầu tư công nghệ cho canh tác cà phê

VTV.vn - Sau những hiệu quả từ vùng rau và hoa công nghệ cao, tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện đầu tư công nghệ cao cho canh tác cà phê