TV& VIDEO

vườn cà phê

Tháo gỡ nút thắt trong chương trình tái canh cà phê

Tháo gỡ nút thắt trong chương trình tái canh cà phê

VTV.vn - Gói tín dụng hơn 15.000 tỷ đồng cho tái canh cà phê giai đoạn 2014 - 2020, đã đưa tái canh cà phê trở thành một chương trình lớn, nhất là ở vùng Tây Nguyên.