TV& VIDEO

website thương mại điện tử

Làng miến Cự Đà lên sàn online

Làng miến Cự Đà lên sàn online

VTV.vn - Nắm bắt cơ hội được quảng bá thương hiệu khi tham gia thương mại điện tử, làng miến Cự Đà đã thành lập website để đưa miến đặc sản "lên sàn online".