TV& VIDEO

xã hội hiện đại

Khám phá lối sống xưa của người Arab ở Fujairah

Khám phá lối sống xưa của người Arab ở Fujairah

VTV.vn - Cộng đồng những người Arab ở Fujairah vẫn giữ cuộc sống và thói quen như cha ông họ đã từng làm cả trăm năm trước.