TV& VIDEO

xã hội hóa

Xã hội hóa các dự án đầu tư xử lý rác thải

Xã hội hóa các dự án đầu tư xử lý rác thải

VTV.vn - Để có thể vừa đạt được mục tiêu cải thiện chất lượng môi trường sống đồng thời giảm gánh nặng ngân sách, việc xã hội hóa đầu tư các dự án xử lý chất thải là điều cần thiết