TV& VIDEO

xã hội hóa

Vướng mắc thu hồi dự án xã hội hóa đất mương

Vướng mắc thu hồi dự án xã hội hóa đất mương

VTV.vn - Cho đến nay việc xử lý dự án xã hóa đất mương đang gặp rất nhiều vướng mắc khi doanh nghiệp đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để khai thác, kinh doanh.