TV& VIDEO

xạ trị

Bệnh viện K, Hà Nội: Bệnh nhân xếp hàng dài chờ xạ trị lúc nửa đêm

Bệnh viện K, Hà Nội: Bệnh nhân xếp hàng dài chờ xạ trị lúc nửa đêm

VTV.vn - Thực trạng bệnh nhân xếp hàng dài để chờ xạ trị lúc nửa đêm đã không còn là chuyện mới lạ tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Hà Nội.