TV& VIDEO

xâm hại di tích

Lời kêu cứu vô vọng từ tình trạng trộm cắp cổ vật, xâm hại di tích

Lời kêu cứu vô vọng từ tình trạng trộm cắp cổ vật, xâm hại di tích

VTV.vn - Mất cắp cổ vật tại các chùa, cháy nơi thờ tự hay trùng tu di tích không đúng cách, phá vỡ cảnh quan danh thắng là vấn nạn diễn ra ngày càng phổ biến ở nhiều địa phương.