xe thương binh

Hà Nội tịch thu xe 3 bánh không đủ điều kiện lưu hành từ 30/6

Hà Nội tịch thu xe 3 bánh không đủ điều kiện lưu hành từ 30/6

VTV.vn - Đây là một phần trong lộ trình nhằm hạn chế và tiến tới là cấm sử dụng xe 3 bánh để vận chuyển hàng hóa.