TV& VIDEO

xếp hạng tín dụng

BMI Group: Không khó để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm 2018

BMI Group: Không khó để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm 2018

VTV.vn - Đó là đánh giá mới nhất của BMI Group, một đơn vị của hãng xếp hạng tín dụng uy tín Fitch Group về kinh tế Việt Nam năm 2018.