TV& VIDEO

xử lý rác thải

Nghệ An: Rác "bức tử" rừng ngập mặn nguyên sinh ven đê sông Lam

Nghệ An: Rác "bức tử" rừng ngập mặn nguyên sinh ven đê sông Lam

VTV.vn - Được xem là lá phổi xanh, bảo vệ hệ thống đê điều, chống ngập mặn, xói lở nhưng cánh rừng bần nguyên sinh ven sông Lam (Nghệ An) lại đang bị rác thải “bức tử”.