TV& VIDEO

xử lý rác thải

Nhà máy xử lý rác thành phân bón đầu tiên tại Quảng Ngãi sắp hoạt động

Nhà máy xử lý rác thành phân bón đầu tiên tại Quảng Ngãi sắp hoạt động

VTV.vn - Nhà máy xử lý rác thải MD Đức Phổ là dự án xã hội hóa đầu tiên tại Quảng Ngãi với công nghệ xử lý rác thải thành phân bón, phát triển môi trường bền vững.