TV& VIDEO

xu thế hòa giải

Chính sách đối ngoại hiệu quả của Tổng thống Barack Obama

Chính sách đối ngoại hiệu quả của Tổng thống Barack Obama

VTV.vn - “Tổng thống Obama sẽ được lịch sử ghi nhận là người có chính sách đối ngoại rất hiệu quả đối với các vấn đề quốc tế cũng như đối với vị thế của Mỹ trên thế giới”.