TV& VIDEO

xuất khẩu điều

Xuất khẩu rau quả tăng mạnh nhờ nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu

Xuất khẩu rau quả tăng mạnh nhờ nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu

VTV.vn - Gần 3,5 tỷ USD là kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2017, tăng gần 50% so với năm 2016. Cùng với đó, các sản phẩm rau quả Việt Nam còn vươn xa để có mặt tại 50 thị trường.