xuất khẩu điều

Nhiều nhà máy điều tại Bình Phước đóng cửa do thua lỗ

Nhiều nhà máy điều tại Bình Phước đóng cửa do thua lỗ

VTV.vn - Tại tỉnh Bình Phước, thủ phủ của ngành điều, đã có khoảng 500 trong tổng số 600 cơ sở dừng hoạt động.