TV& VIDEO

xuất khẩu điều

Bình Phước thiếu nguyên liệu để sản xuất điều

Bình Phước thiếu nguyên liệu để sản xuất điều

VTV.vn - Hơn 200 doanh nghiệp cùng trên 300 cơ sở chế biến hạt điều tại Bình Phước không có đủ nguồn nguyên liệu để sản xuất.