TV& VIDEO

xuất khẩu thủy sản

VASEP: Mỹ áp thuế chống bán phá giá cá tra từ Việt Nam không công bằng, vô lý

VASEP: Mỹ áp thuế chống bán phá giá cá tra từ Việt Nam không công bằng, vô lý

VTV.vn - VASEP cho rằng Mỹ áp thuế chống bán phá giá cá tra từ Việt Nam thể hiện sự không công bằng, mang tính áp đặt và vô lý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.