TV& VIDEO

xuất khẩu thủy sản

VASEP công bố Sách Trắng về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

VASEP công bố Sách Trắng về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

VTV.vn - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đã công bố cuốn Sách Trắng về chống khai thác IUU ở Việt Nam.