y tế học đường

Gần 50% cán bộ y tế trường học không có chuyên môn

Gần 50% cán bộ y tế trường học không có chuyên môn

VTV.vn - Gần 50% cán bộ y tế trường học ở các trường phổ thông tỉnh Phú Yên hiện là cán bộ kiêm nhiệm, không có chuyên môn ngành y.