TV& VIDEO

ý tưởng kinh doanh

Việt Nam có tốc độ phát triển thương mại điện tử nhanh so với thế giới

Việt Nam có tốc độ phát triển thương mại điện tử nhanh so với thế giới

VTV.vn - Tiếp nối thành công từ 2017, Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại điện tử Việt Nam 2018 tiếp tục được tổ chức với sự tham gia của nhiều diễn giả tới từ các tổ chức, công ty lớn.