TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 11h30 - 12/9/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 12/9/2016 với những nội dung chính: Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão; Triển khai công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới;...