TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 11h30 - 17/9/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 17/9 với nội dung đáng chú ý: Hưởng ứng chiến dịch làm thế giới sạch hơn; Cảnh báo tem giấy chứa chất gây nghiện; Toa tàu du lịch "Con đường di sản miền Trung".