TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 30/10/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 30/10/2016 với những nội dung chính: Không khí lạnh gây mưa lớn tại các tỉnh miền Trung; Giao thông Quảng Bình thiệt hại nặng sau lũ;...