TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 16h - 06/5/2016

  • Bản tin 16h ngày 6/5 với các nội dung đáng chú ý: Nắng nóng gia tăng tại miền Trung; Ngân hàng hỗ trợ ngư dân khôi phục sản xuất; Đà Nẵng xây dựng thương hiệu du lịch biển.