TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 16h - 16/9/2016

  • Bản tin 16h ngày 16/9/2016 với những nội dung chính: Tìm được thi thể đầu tiên trong vụ vỡ hầm dẫn dòng thủy điện sông Bung 2; Người dân không nên vớt cá chết trên sông La Sơn, Quảng Nam;...