TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 16h - 17/9/2016

  • Bản tin 16h ngày 17/9 với nội dung đáng chú ý: Công tác y tế phục vụ ABG5 tại Đà Nẵng; Thanh Hóa hai học sinh đuối nước.