TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 16h - 22/9/2016

  • Bản tin 16h ngày 22/9/2016 với những nội dung chính: Thu gom rác thải bằng xe đạp; Tầm quan trọng của ăn ra xanh;...