TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 16h - 25/6/2016

  • Bản tin 16h - 25/6/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Gia Lai chuyển đổi cây trồng chống hạn; Kỷ niệm 40 năm thành lập Cao đẳng sư phạm Huế; Kon Tum xử lý vụ phá rừng theo chỉ đạo của Thủ tướng...