TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 18h - 07/5/2016

  • Bản tin 18h ngày 07/5/2016 với những nội dung chính sau: Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Cứu ngư dân bị nạn tại Quảng Bình; Khai thác đá tiếp tục gây bất an trong dân tại Đà Nẵng...