TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 18h - 09/5/2016

  • Bản tin 18h ngày 09/5/2016 có một số nội dung chính sau: Thu phí quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên - Bình Định; Kỷ niệm 71 năm ngày chiến thắng phát xít; Đà Nẵng phát hiện nhiều điểm đen giao thông...