TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 18h - 12/5/2016

  • Bản tin 18h ngày 12/5/2016 với những tin chính sau: Đoàn Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Khánh Hòa; Huy động nguồn lực khắc phục khô hạn; Hỗ trợ khẩn cấp người dân bị ảnh hưởng do cá chết...