TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 18h - 22/6/2016

  • Bản tin 18h ngày 22/6/2016 với những nội dung chính sau: Tăng cường công tác tìm kiếm máy bay gặp nạn; Tăng cường tìm kiếm máy bay gặp nạn; Vì sao nông dân bỏ quy trình Vietgap; Ngang nhiên khai thác vàng trong khu bảo tồn...