TV& VIDEO

Bản tin 18h - 30/4/2016

  • Bản tin 18h ngày 30/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Quảng Trị nỗ lực ổn định sản xuất ngư nghiệp; Tích trữ mắm muối và câu chuyện niềm tin; Sôi nổi các lễ hội cộng đồng tại Festival Huế 2016; Phát hiện chấn động về chòm sao chổi không đuôi đầu tiên Manx...