TV& VIDEO

Bản tin 18h - 31/10/2016

  • Bản tin 18h ngày 31/10/2016 với nội dung chính sau: Lũ chồng lũ tại nhiều tỉnh Bắc miền Trung; Cuộc sống người dân vùng bị cô lập...